Stravné 2021: Kolik vám patří a jak ho získat?

Stravné 2021

Co je stravné?

Stravné, neboli stravenkový paušál, je od roku 2021 jednou z možností, jak vám zaměstnavatel může přispívat na jídlo. Místo klasických stravenek dostáváte peníze přímo na účet, a to ve formě příspěvku na stravování. Výhodou pro vás je, že si sami určujete, kdy a za co peníze utratíte. Můžete si tak dopřát teplý oběd v restauraci, nakoupit si suroviny na večeři domů nebo si dát jen tak kávu s něčím sladkým. Pro zaměstnavatele je stravenkový paušál administrativně jednodušší než papírové stravenky.

Důležité je rozlišovat mezi stravenkovým paušálem a příspěvkem na stravování. Zatímco stravenkový paušál je od daní a odvodů osvobozen do výše 70 % horního limitu stravného pro zaměstnance na pracovní cestě (v roce 2021 to bylo 75,60 Kč), příspěvek na stravování je osvobozen pouze do výše 55 %. Zbytek částky podléhá zdanění a odvodům.

Ať už se váš zaměstnavatel rozhodne pro stravenkový paušál nebo příspěvek na stravování, pro vás jako pro zaměstnance je to příjemné benefitem, které vám pomůže ušetřit peníze za jídlo.

Výše stravného v roce 2021

V roce 2021 se výše stravného řídila zákoníkem práce a souvisejícími vyhláškami. Zaměstnavatelé měli povinnost poskytovat zaměstnancům stravné při pracovní cestě nebo při práci přesčas. Výše stravného se odvíjela od délky pracovní cesty nebo přesčasové práce. Pro rok 2021 byly stanoveny tyto sazby základní stravného: pro cesty trvající 5 až 12 hodin náleželo zaměstnanci stravné ve výši 99 Kč, u cest v trvání 12 až 18 hodin to bylo 153 Kč. Pokud pracovní cesta trvala déle než 18 hodin, náleželo zaměstnanci stravné ve výši 248 Kč. Kromě základní sazby stravného mohl zaměstnavatel poskytnout i příspěvek na stravování. Příspěvek na stravu nebyl zákonnou povinností, ale zaměstnavatelé ho mohli poskytovat dobrovolně jako zaměstnanecký benefit. Výše příspěvku na stravu se lišila dle zaměstnavatele. Zaměstnanci si mohli vybrat, zda příspěvek na stravu využijí formou stravenek, závodního stravování nebo finančního příspěvku. V roce 2021 byla i nadále zachována daňová výhodnost stravenek a příspěvku na stravování, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Nárok Výše stravného (Kč) Minimální délka pracovní cesty (hod)
Tuzemská pracovní cesta
Zahraniční pracovní cesta - konkrétní země

Stravenky vs. finanční příspěvek

V roce 2021 se v oblasti stravného a příspěvku na stravu nic zásadního nezměnilo. Zaměstnavatelé tak i nadále mohou svým zaměstnancům přispívat na stravování formou stravenek nebo finančního příspěvku. Obě varianty mají svá specifika, a proto je důležité zvážit, která z nich je pro danou firmu a její zaměstnance výhodnější. Stravenky, papírové nebo elektronické, představují specifický typ poukázky, kterou lze hradit stravu nebo potraviny v síti smluvních restaurací a obchodů. Zaměstnanec se na jejich hodnotě finančně podílí, obvykle 55 %, zbytek doplácí zaměstnavatel. Výhodou stravenek je jejich daňová uznatelnost pro obě strany. Pro zaměstnavatele představují daňově uznatelný náklad a zaměstnanci neplatí daň z příjmu ani sociální a zdravotní pojištění z jejich hodnoty. Nevýhodou může být omezený výběr stravovacích zařízení a nutnost hlídat si platnost stravenek. Finanční příspěvek na stravu je naopak vyplácen přímo na účet zaměstnance spolu se mzdou. Zaměstnanec má tak větší svobodu v tom, kde a jak se stravuje. Na druhou stranu, příspěvek na stravu nepodléhá tak výhodnému daňovému režimu jako stravenky. Daňově uznatelný je pouze do výše 70 % stravného pro zaměstnance na pracovní cestě, což v roce 2021 činí maximálně 75,60 Kč za odpracovanou směnu. Zbývající část příspěvku podléhá zdanění a odvodům pojistného. Volba mezi stravenkami a finančním příspěvkem na stravu tak závisí na preferencích zaměstnanců a možnostech zaměstnavatele.

Daně a stravné: Co se změnilo?

Rok 2021 přinesl několik změn v oblasti stravného a příspěvku na stravu. Zaměstnanci i zaměstnavatelé by si měli být vědomi těchto úprav, aby se vyhnuli případným komplikacím.

Základní sazba stravného pro rok 2021 zůstala stejná jako v roce 2020. Pro zaměstnance na pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin činí stravné minimálně 95 Kč, u pracovní cesty trvající 12 až 18 hodin je to minimálně 136 Kč a u pracovní cesty delší 18 hodin je minimální stravné 218 Kč. Zaměstnavatelé mohou poskytovat i stravné vyšší, než je zákonné minimum.

Co se týče příspěvku na stravování, tak i zde zůstaly limity pro rok 2021 beze změny. Zaměstnavatel může přispívat na stravování až do výše 55 % ceny stravného, maximálně však do 70 % horní hranice stravného pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 to znamená, že maximální příspěvek na stravování od zaměstnavatele může činit 52,25 Kč za odpracovanou směnu.

Důležité je zmínit, že jak stravné, tak příspěvek na stravování jsou od daní z příjmů osvobozeny. To znamená, že zaměstnanci ani zaměstnavatelé z nich neodvádí daň z příjmů ani sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanci a zaměstnavatelé by si měli být vědomi těchto pravidel a v případě nejasností se obrátit na odborníka.

Výhody stravného pro zaměstnance

Stravné, neboli stravenkový paušál, a příspěvek na stravu, jsou dvě formy zaměstnaneckých benefitů, které se týkají úhrady stravy. Pro zaměstnance přináší stravné v roce 2021 i nadále řadu výhod. Jednou z hlavních výhod je finanční úspora. Zaměstnanec nemusí platit daň z příjmu fyzických osob ani sociální a zdravotní pojištění z hodnoty stravenky, čímž si měsíčně může polepšit o nezanedbatelnou částku. Další výhodou je flexibilita. Stravenky lze využít v široké síti restaurací, obchodů s potravinami a dalších stravovacích zařízení, což zaměstnancům umožňuje vybrat si jídlo dle vlastních preferencí. Stravné přispívá ke zdravějšímu stravování. Díky němu si zaměstnanci mohou dopřát teplý oběd a vyhnout se tak nezdravým a rychým občerstvením. Příspěvek na stravu, na rozdíl od stravenek, je pro zaměstnance osvobozen od daní a pojistného v plné výši. Zaměstnavatel jej může poskytnout i v případě, že zaměstnanec neodpracuje plný úvazek.

Výhody stravného pro zaměstnavatele

Zavedení stravenek nebo příspěvku na stravu pro zaměstnavatele není jen otázkou spokojenosti zaměstnanců, ale přináší i řadu výhod pro samotnou firmu. V roce 2021 došlo k úpravě legislativy, která tyto benefity ještě zvýraznila. Zaměstnavatel si může odečíst až 55 % hodnoty stravenky z daňového základu, maximálně však do výše 70 % stravného pro zaměstnance, kteří pracují v terénu. Pro rok 2021 je tato hranice stanovena na 75,60 Kč za odpracovanou směnu. Kromě daňové úspory je zde i úspora na odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel tak může ušetřit nemalé finanční prostředky, které může dále investovat do rozvoje firmy. Stravenky a příspěvky na stravu jsou pro zaměstnance velmi atraktivním benefitem, který zvyšuje jejich motivaci a loajalitu k firmě. Spokojení zaměstnanci jsou produktivnější a méně často odcházejí ke konkurenci, což firmě šetří náklady na nábor a zaškolování nových pracovníků. V neposlední řadě je důležité zmínit i pozitivní dopad na zdraví zaměstnanců. Pravidelná a kvalitní strava jim dodává energii a posiluje jejich imunitu, což vede k nižší nemocnosti a menšímu počtu absencí v práci.

Jak uplatnit stravné?

Pro zaměstnance existují v zásadě dvě možnosti, jak získat peníze na jídlo. První z nich je stravenkový paušál, tedy příspěvek na stravování, který je od roku 2021 osvobozen od daní a pojistného. Zaměstnavatel vám může přispívat až 70 % horní hranice stravného pro pracovní cesty, což v roce 2023 činí maximálně 108 Kč za odpracovanou směnu. Výhodou této varianty je jednoduchost, peníze vám přijdou přímo na účet spolu s výplatou.

Druhou možností jsou pak klasické stravenky, ať už v papírové, nebo elektronické podobě. Tyto stravenky mají předem danou hodnotu a zaměstnavatel je povinen hradit alespoň 55 % jejich ceny. Maximální hodnota stravenky osvobozená od daní a pojistného je v roce 2023 180 Kč. Zaměstnanec si pak za stravenky může pořídit jídlo v restauracích a obchodech, které je akceptují.

Volba mezi stravenkovým paušálem a stravenkami závisí na individuálních preferencích zaměstnance a možnostech zaměstnavatele. Pro zaměstnance je důležité zvážit, zda preferují hotovost navíc k výplatě, nebo jim vyhovuje spíše systém stravenek. Zaměstnavatelé by měli zohlednit administrativní náročnost obou variant a preference svých zaměstnanců.

Stravenky, stravenky, to je věc! V roce 2021 už to není jen papírek, ale i moderní karta. Ať už je to jakkoli, důležité je, že nám pomáhají s obědy.

Božena Němcová

Nejčastější otázky ohledně stravného

V roce 2021 platí pro stravné stejná pravidla jako v předchozích letech. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci stravné formou stravenek, v hotovosti nebo zajištěním stravování. Minimální hodnota stravenky pro rok 2021 je 75,50 Kč, maximální hodnota pak 133,50 Kč. Zaměstnavatel může hradit až 70 % ceny stravného, maximálně však do výše 55 % z horní hranice stravného. Zvolit si můžete mezi stravenkami a finančním příspěvkem na stravování. Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Stravenky jsou vázány na nákup jídla a nápojů u vybraných smluvních partnerů. Příspěvek na stravování je daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele a zároveň je od něj odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnance je příspěvek na stravování osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Publikováno: 05. 07. 2024

Kategorie: finance

Autor: Jitka Slavíčková

Tagy: stravné 2021 | příspěvek na stravu