vdovský důchod

Vdovský Důchod

Vdovský důchod: Jak získat finanční podporu po ztrátě manžela

Co je vdovský důchod? Vdovský důchod je forma sociálního zabezpečení poskytovaná vdovám po zesnulých manželech. Jedná se o finanční podporu, která má za cíl pomoci vdovám překonat ekonomické náročnosti spojené se ztrátou životního partnera. Vdovský důchod je poskytován státem prostřednictvím České správy...