Vše o kompenzačním bonusu květen 2021: Jak na něj a kdo má nárok?

Kompenzační Bonus Květen 2021

Co je kompenzační bonus květen 2021?

Kompenzační bonus květen 2021 je jednorázová finanční podpora poskytovaná vládou České republiky v důsledku ekonomických dopadů pandemie COVID-19. Tento bonus je určen pro občany, kteří byli negativně postiženi opatřeními proti šíření koronaviru a ztratili své příjmy. Cílem je pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné finanční situaci kvůli omezení provozu jejich podnikání nebo ztrátě zaměstnání. Bonus má sloužit jako dočasná pomoc během těchto obtížných časů.

Kdo má nárok na tento bonus?

Kdo má nárok na kompenzační bonus květen 2021? Bonus je určen pro OSVČ, drobné živnostníky a zaměstnance, kteří byli ovlivněni opatřeními spojenými s pandemií COVID-19. Konkrétně se jedná o ty, kteří museli pozastavit svou činnost nebo zaznamenali výrazný pokles příjmů. Pro získání bonusu je důležité splnit stanovené podmínky a mít potvrzení o snížení příjmů od finančního úřadu.

Jaký je maximální možný bonus?

Maximální možný kompenzační bonus květen 2021 činí 5000 Kč. Tento bonus je určen pro OSVČ, kteří byli postiženi opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. Výše bonusu závisí na ztrátě tržeb podnikatele v období od února do května 2021 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Čím vyšší ztráta tržeb, tím vyšší bonus může být poskytnut. Pro získání maximálního bonusu je tedy nutné prokázat vysokou míru ekonomické ztráty v důsledku pandemie.

Jak probíhá žádost o kompenzační bonus?

Pro žádost o kompenzační bonus květen 2021 je nutné navštívit webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zde je k dispozici online formulář, který je třeba vyplnit s potřebnými informacemi. Mezi tyto údaje patří například jméno a adresa žadatele, IČO firmy či podnikatelského subjektu, bankovní spojení pro převod bonusu apod. Dále je třeba přiložit doklady jako potvrzení o zákazu provozu nebo výpadech tržeb. Po odeslání žádosti bude probíhat kontrola a vyhodnocení nároku na bonus. V případě schválení bude bonus vyplacen na bankovní účet žadatele.

Termíny pro podání žádosti o kompenzační bonus.

Termíny pro podání žádosti o kompenzační bonus květen 2021 jsou stanoveny od 3. května do 31. května 2021. Bude možné podat žádost elektronicky prostřednictvím portálu Finanční správy nebo osobně na příslušném finančním úřadě. Je důležité dodržet termín podání žádosti, aby bylo možné získat nárokovaný bonus v co nejkratším čase. Po podání žádosti bude finanční úřad posuzovat a vyplácet kompenzační bonus postupně v souladu s platnými pravidly a legislativou.

Publikováno: 20. 03. 2024

Kategorie: finance

Autor: Adéla Novotná

Tagy: kompenzační bonus květen 2021 | finance