likvidita

Likvidita

Likvidita: Klíčový finanční pojem, který musíte znát

Co je likvidita? Likvidita je finanční pojem, který se týká schopnosti přeměnit aktivum na hotovost. Znamená to, že likvidní majetek je snadno prodejný a rychle přeměnitelný na peníze. Likviditu lze chápat jako měřítko finanční stability a platební schopnosti podniku nebo jednotlivce. Vyšší likvidita zajišťuje možnost...